Ruđer Josip Bošković

Rođen je u Dubrovniku 18. svibnja 1711. godine, a umro je u Milanu 13. veljače 1787. godine. Kao jedan od najvećih znanstvenika svoga vremena obrazovao se u Jezuitskoj školi u Dubrovniku i Rimu. Bio je fizičar, matematičar, astronom i filozof te je kao znanstvenik putovao Europom i radio u mnogim zemljama. 

Na području astronomije napisao je pet knjiga. Iznio je teoriju o aberaciji svjetlosti, čiju brzinu, kao i Einstein, smatra konstantnom. Odredio je visinu troposfere, bavio se proučavanjem kometa, među prvima je ustvrdio da je Uran planet.  Na području geodezije iznio je teoriju o geoidu kao oblike zemlje.

U geofizici je istraživao polarnu svjetlost, plimu i oseku. Proučavao je atome pa je Bohrov model atoma izravna posljedica Boškovićevog modela.

U optici je poznat po instrumentima poput prizme s promjenjivim kutom i kružnog mikrometra. Bošković je ostavio veliki trag u diplomaciji.

Njegova najvažnija djela su: 'Teorija prirodne filozofije', 'O Sunčevim pjegama', 'Radovi iz optike i astronomije', 'Elementi opće matematike' te 'O djeljivosti materije i čestica'.

Ako želite saznati više o radu i djelu Ruđera Boškovića proučite zanimljivu biografiju u enciklopediji ili možete pogledati emisiju HRT-a o Ruđeru Boškoviću. 

Ruđer Josip Bošković, TV kalendar, HRT (2011.)

Loading the player...

A sad pokušaj nadopuniti rečenice bez da viriš u tekst. 

Institut Ruđer Bošković (IRB)

Institut Ruđer Bošković najveći je nacionalni interdisciplinarni istraživački institut u području prirodnih znanosti. Više od 500 znanstvenika instituta aktivno je u područjima fizike, kemije, molekularne biologije i medicine, ekologije, istraživanja mora i računarstva.

Institut je osnovan 1950. godine na inicijativu akademika Ivana Supeka i njegovih suradnika koji su željeli u Zagrebu utemeljiti institut za fundamentalna istraživanja na području fizike, kemije i elektronike. Poslije se aktivnost proširila na biologiju, istraživanje okoliša i mora te biomedicinu. Na prijedlog osnivača danas Institut nosi ime po poznatom hrvatskom fizičaru Ruđeru Boškoviću. 

Kroz proteklih 70 godina znanstvenici Instituta sudjelovali su u brojnim vrijednim projektima i omogućili prepoznatljivost Hrvatske u svjetskoj znanosti. Teško je nabrojiti sva postignuća, ali zapažena je vodeća uloga naših fizičara još od Supekovih dana u CERN-u.  Između 1960. i 1975. IRB je bio jedan od vodećih centara za nuklearne podatke. Povrh toga, početkom 60tih na IRB-u je napravljeno i prvo računalo u Hrvatskoj, istodobno kada i u svijetu.

Godine 1962. na Institutu je sagrađen i pušten u pogon ciklotron, koji je ubrzavao deuterone na energiju od 16 MeV, a uglavnom se koristio za proizvodnju radioaktivnih izotopa.

IRB je jedan od pionira i u ekologiji mora. U siječnju 1969. Institut za biologiju mora JAZU u Rovinju udružio se s IRB-om, čime je stvoren novi odjel - Centar za istraživanje mora. IRB i danas ima vodeću ulogu u istraživanju ekologije i zaštiti prirodnih blaga Jadrana.

Molekularni biolozi Instituta sudjelovali su u otkriću novih bolesti kod djece. Ruđerovi kemičari sudjelovali su u svim važnijim projektima hrvatske farmaceutske industrije i razvoju novih lijekova, a radom na ciklotronu omogućili su proizvodnju radiofarmaceutika koji su se više desetljeća prodavali u nekoliko zemalja Jugoistočne Europe pa je IRB tijekom 80-ih bio jedan od vodećih centara za proizvodnju kratkoživućih radiofarmaceutika. 

Knjižnica Instituta najveća je znanstvena knjižnica u području prirodnih znanosti u RH.

IRB je danas najveći hrvatski multidisciplinarni istraživački institut u području prirodnih znanosti u Hrvatskoj. 

Naši znanstvenici sudjeluju u brojnim fundamentalnim i primijenjenim istraživačkim projektima u suradnji s domaćim i međunarodnim sveučilištima, institutima i industrijom. Znanja, vještine i iskustvo naših istraživača doprinose kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju.

Institutski eksperimentalni uređaji, te znanja iz fundamentalnih znanosti, informacijske i računalne usluge visokih su znanstvenih standarda te potiču usvajanje novih vještina što je važno za budućnost znanosti i prijenos tehnologija u gospodarstvo.

Čime se bavimo na IRB-u?

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.